Direzione regionale Friuli Venezia Giulia

Sportello Unico in lingua slovena

V Trstu deluje urad
za uveljavljanje pravic slovenske jezikovne manjšine

Po objavi v U.L. 276/2007 Odloka predsednika republike z dne 12.9.2007 File pdfG.U. 276/2007 del DPR del 12/9/07 - pdf (10.87 KB), v katerem je seznam občin, kot predvideva 4. čl. Zakona št. 38/2001, na predlog Prefekture v Trstu, deluje od 21. decembra 2007 enotni urad oziroma Državna služba za uveljavljanje pravic pripradnikov slovenske jezikovne manjšine, predvsem glede uporabe materinskega jezika v odnosi z javnimi upravami.
Dne 12. decembra 2007 so podpisale konvencijo sledeče usta nove: Prefektura in Kvestura v Trstu, S.I.I.T. 3 Veneto – Furlanija Juliska krajina – Tridentinska Gornje Poadižje, Deželni šolski urad, deželni ravnateljstvi za Furlanijo Julisko krajino Agencije za prihodke in Agencije za carino, katerim so se 24. septembra 2008 pridružile še pokrajinske direkcije zavodov INPS, INAIL in INPDAP ter 22. aprila 2010 Agent za izterjatve Equitalia.
Urad skrbi:


• za prevod aktov vloženih v slovenskem jeziku različnim ustanovam s sedežem v tržaški pokrajini; za sprejem dokumentov v slovenskem jeziku, za njihov prevod in posredovanje zadevnim ustanovam za uvedbo postopka;
• daje možnost pripradnikom slovenske manjšine, da se , na njihovo zahtevo, izražajo v slovenskem jeziku v odnosih z javnimi ustanovami v skladu s 4. členom zakona 38/2001;
• na zahtevo javnih ustanov navedenih v 4. členu, skrbi za prevod iz italijanščine v slovenščino katerikolih pisem in dokumentov za javno uporabo, ki so namnjeni državljanom, ki so zaprosili dvojezično obliko, kot predvideva 8. člen zakona 38/2001.


Naslovi in urniki:
Trst, ulica Piccardi št. 9/01 – 3. nadstropje – dosegljiv z liniskimi avtobusi št. 5, 11, 19 in 22.
Telefonska številka in fax 040 200404
e-pošta slov.okence@gmail.com

spletna stran: Prefektura v Trstu – Vladni komisariat _ Državno splošno okence za Slovence (S.U.S.S. – DSOS)

Urnik za stranke:
od ponedeljka do petka od 9,00 do 12,30
Funkcionar Agencije za prihodke je prisoten v uradu od četrtkih od 9,00 do 12,30